Projekt LOWE
Projekt LOWE inspiracją i wsparciem rozwoju społecznego wsi Małochwiej Mały.
       W roku 2014 z inicjatywy mieszkańców powstało Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. Jego podstawowym celem jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności naszej wsi oraz jej rozwoju poprzez wykonywanie różnorodnych zadań. W latach 2014 – 2017 zrealizowaliśmy około 60 działań aktywizując do ich realizacji przede wszystkim mieszkańców wsi jak i mieszkańców gminy.

UWAGA HIT!!!!! Tu podaj tekst alternatywny

      Udostepniam Państwu online kronikę prowadzoną przez Koło Gospodyń Wiejskich pół wieku temu. Mam nadzieję,że zarówno młodzi jak i starsi mieszkańcy naszej wsi z "łezką w oku" prześledzą "jak to drzewiej bywało"

AB -Admin

   - odwiedzin
   - online
Urząd Gminy informuje
AKTUALNE 2021 rok

Wójt Gminy Krasnystaw
................
Mieszkańcy Małochwieja Małego w hołdzie dla Niepodległej !
      Biała od Orła bieli
     czerwona od ran niewoli
     tyś krwotok mąk powstrzymała
     i opór naszych wrogów złamała
     Teraz rozkładasz skrzydła dumnie
     dbasz o nasz Dom zaradnie
     w Bogu pokładasz nadzieję
     z Honorem zapisujesz narodową epopeję      11 listopada 2021 r. społeczność wsi Małochwiej Mały włączyła się do obchodów kolejnej już bo 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zebrani przy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Małochwieju Małym mieszkańcy wsi o godz. 11.55 wysłuchali krótkiego wystąpienia prezes Stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo” , która powitała zebranych przedstawiając cel spotkania i krótki rys historyczny wydarzenia.
     Po 123 latach niewoli w dniu 11 listopada 1919 r. Polska odzyskała swą niepodległość a nasza wieś wniosła swój niemały wkład w dążeniach do niepodległości. Małochwiej końca XIX i początku XX wieku był wsią postępową w Gminie Krasnystaw, najbardziej rozbudzoną narodowo i społecznie. To w Małochwieju na początku XX wieku powstał wzmożony ruch niepodległościowo -demokratyczny, powstały organizacje społeczne, szerzyła się praca oświatowa wśród ludu. Działania te stanowią dla nas mieszkańców trwały fundament dzisiejszego rozwoju. Dzisiejszy Małochwiej to dwie wsie-Małochwiej Mały i Małochwiej Duży, prężnie rozwijające się, aktywne społecznie, zadbane i nowoczesne. Jako mieszkańcy Małochwieja Małego jesteśmy dumni z naszych osiągnięć. Kochamy Polskę za to, że jest biało – czerwona, za jej bogatą historię, bogate tradycje, ciekawą teraźniejszość i wspaniałych , dumnych i pracowitych ludzi.
      O godz. 12.00 podano komendę „do hymnu państwowego”. Przy akompaniamencie akordeonu Pana Edwarda Kyca wspólnie zaśpiewaliśmy Hymn Polski.

Trwa realizacja ciekawego projektu w Małochwieju Małym!
     W okresie od 12 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. mieszkańcy Małochwieja Małego nie nudzą się , spędzając mile czas na zajęciach edukacyjno – integracyjnych w ramach projektu Szkoła Aktywności Społecznej. ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
     Operacja pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzwanych” mająca na celu poprawę włączenia i aktywności społecznej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Krasnystaw PLUS w terminie do 31 sierpnia 2021 r. na obszarze realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw PLUS” poprzez realizację zadania: „Szkoła Aktywności Społecznej" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
      Koszt projektu wynosi 16 328 zł. Projekt stanowi propozycję 8 działań, w których każdy z mieszkańców mógł wziąć udział doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć warsztatowych, kursu komputerowego, zajęć sportowo-rekreacyjnych na siłowni zewnętrznej i w terenie, wykładów w Szkole Zdrowia czy zajęciach zielarskich w Boniewie. Celem projektu jest aktywizowanie mieszkańców z grup defaworyzowanych ( bezrobotnych, do 34 roku życia i osób 50+) do pracy nad rozwojem własnych zainteresowań, zamiłowań i pasji oraz do wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności. Miejscem realizacji projektu jest Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym, jego bliskie otoczenie oraz trasy pieszych i rowerowych wędrówek po okolicy Małochwieja. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Pomysłodawcą projektu jest Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. Wiele z działań projektowych zostało już zakończonych. Należą do nich; kurs komputerowy, warsztaty plastyczne, warsztaty rękodzielnicze, wykłady w Szkole Zdrowia. W toku realizacji są warsztaty taneczne i zajęcia sportowo-rekreacyjne. W dniu 31 lipca 2021 r. 20 uczestników projektowych działań weźmie udział w Wyjeździe Studyjnym do Centrum Edukacji Zielarskiej w Boniewie (gmina Fajsławice). Przed nami impreza integracyjna pn. „Aktywni mieszkańcy siłą wsi”, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2021 r. (sobota) ,podczas której podsumujemy nasze działania sferze edukacji, kultury, sportu i rekreacji. Na wystawach pokażemy efekty naszej pracy warsztatowej; wytwory rękodzielnicze, prace plastyczne, wystawy fotograficzne, prezentacje taneczne i teatralne. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do zwiedzania naszych wystaw i prezentacji w Wiejskim Domu Kultury w Małochwieju Małym w dniach od 29 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w godzinach od 15.00 – 17.00 oraz odwiedzania naszej strony internetowej www.rodzinnegniazdo.pl Koordynator projektu: Maria Kowalczyk Zarząd Stowarzyszenia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo" . Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany jest w ramach projektu grantowego pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych”, ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
GALERIA PROJEKTUDwa projekty jeden cel Klikając na poniższy odnośnik, znajdziesz obszerny opis obchodów przygotowany przez Panią Prezes Marię Kowalczyk, natomiast klikając na obrazek otworzysz zdjęcie w pełnym wymiarze :)

Tu podaj tekst alternatywny           
Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"