Projekt LOWE
Projekt LOWE inspiracją i wsparciem rozwoju społecznego wsi Małochwiej Mały.
       W roku 2014 z inicjatywy mieszkańców powstało Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. Jego podstawowym celem jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności naszej wsi oraz jej rozwoju poprzez wykonywanie różnorodnych zadań. W latach 2014 – 2017 zrealizowaliśmy około 60 działań aktywizując do ich realizacji przede wszystkim mieszkańców wsi jak i mieszkańców gminy.

UWAGA HIT!!!!! Tu podaj tekst alternatywny

      Udostepniam Państwu online kronikę prowadzoną przez Koło Gospodyń Wiejskich pół wieku temu. Mam nadzieję,że zarówno młodzi jak i starsi mieszkańcy naszej wsi z "łezką w oku" prześledzą "jak to drzewiej bywało"

AB -Admin

   - odwiedzin
   - online
Urząd Gminy informuje
AKTUALNE 2019 rok

UWAGA WAŻNETu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny


Wykaz lekarzy weterynarii Tu podaj tekst alternatywny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła wykaz urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu Krasnystaw:


INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 • Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,w których utrzymywany jest drób.
 • WŚCIEKLIZNA

  śmiertelna choroba ludzi i zwierząt (ssaków) o ostrym przebiegu. Wywołana przez wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy. Do zakażenia dochodzi głównie w wyniku:

 • pogryzienia przez chore zwierzę,
 • przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe (np. jamy ustnej, nosa), do spojówki oka,


 • Wójt Gminy Krasnystaw
  ................


  Wycieczka do Sandomierza
        Zaproszenie
       Stowarzyszenie "Rodzinne Gniazdo" zaprasza mieszkańców Małochwieja oraz naszych przyjaciół i znajomych do udziału w 1-dniowej wycieczce do Sandomierza w dniu 12 października 2019 r.
       Odpłatność: 110 zł od osoby
       Koszt wyjazdu obejmuje; - przejazd na trasie Małochwiej -Krasnystaw-Sandomierz- Krasnystaw-Małochwiej. - zwiedzanie zabytków Sandomierza z przewodnikiem; - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; - obiad ; - ubezpieczenie uczestników
       Wyjazd z Małochwieja Małego o godz. 6.50 z parkingu przy Wiejskim Domu Kultury, planowany powrót godz. 18.00 Są jeszcze wolne miejsca.
       Przyjmujemy zgłoszenia do 10.10 2019 r.
       
       
       Telefon kontaktowy: 721 982 592
  Dwa projekty jeden cel Klikając na poniższy odnośnik, znajdziesz obszerny opis obchodów przygotowany przez Panią Prezes Marię Kowalczyk, natomiast klikając na obrazek otworzysz zdjęcie w pełnym wymiarze :)

  Tu podaj tekst alternatywny

  KLIKNIJ ABY POWIĘSZYĆ
  Tu podaj tekst alternatywny
  Tu podaj tekst alternatywny
  Tu podaj tekst alternatywny
  600 LAT MAŁOCHWIEJA
  Szanowni Państwo!
  Mieszkańcy Małochwieja Małego, Małochwieja Dużego, Przyjaciele!


        Wieś Małochwiej obchodzić będzie w dniu 11 sierpnia 2019 r. Jubileusz 600- lecia swego powstania. Pierwsze pisane źródła historyczne podają, że dnia 1 sierpnia 1419 r. biskup chełmski Jan zatwierdził nadania króla Władysława Jagiełły dla parafii krasnostawskiej a wśród wsi wymieniony był między innymi Małochwiej. Ten fakt, przyjmujemy jako oficjalną datę dla obchodów Jubileuszu.
       Na tę okoliczność Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo" pozyskało środki na realizację dwóch projektów, złożonych do LGD Krasnystaw Plus w konkursie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem obu projektów jest szeroka promocja dziedzictwa kulturowego wsi Małochwiej.
       Projekt "Dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej", dotyczy opracowania i wydania publikacji p.t."Dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej."Autorem publikacji jest Pan Andrzej Jasionowski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym a wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo".
       Publikacja przedstawia dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej oraz osiągnięcia wsi i jej mieszkańców na przestrzeni dziejów. Wydana zostanie z budżetu projektu w ilości 1000 egzemplarzy i otrzyma ją nieodpłatnie każda rodzina z obu wsi Małochwiej.
       Projekt "Małochwiejski Jarmark" dotyczy organizacji imprezy plenerowej promującej dziedzictwo kulturowe dawnych i obecnych mieszkańców wsi Małochwiej. Impreza odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2019 roku, na boisku wiejskim w Małochwieju Małym. W ramach imprezy odbędą się wystawy, koncerty, prezentacje i pokazy przedstawiające życie dawnej i obecnej wsi Małochwiej. Obchody Jubileuszu organizujemy we współpracy ze społecznością wsi Małochwiej Duży. Od 27 lutego 2019 r. trwają intensywne przygotowania. Powołaliśmy Honorowy Komitet Obchodów, założyliśmy konto bankowe, zapoznaliśmy się z programem przedsięwzięcia, ustaliliśmy priorytetowe działania, zwróciliśmy się do mieszkańców obu wsi Małochwiej o przekazanie materiałów na organizowane okolicznościowe wystawy, prezentacje, pokazy i warsztaty.
       Zapraszamy mieszkańców do wspólnej pracy przy organizacji tego ważnego wydarzenia. Bliższe informacje na www.rodzinnegniazdo.pl i pod tel.721 982 592.
       
       Przewodnicząca Honorowego Komitetu Obchodów Maria Kowalczyk

  OGÓLNOPOLSKA AKCJA CHARYTATYWNAPOMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

  Tu podaj tekst alternatywny

  Sztab Akcji Nr 121 w Małochwieju Małym
  przy Stowarzyszeniu Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”
  podaje efekty tegorocznych zbiórek


 • odzież 106,00 kg
 • obuwie1,77 kg
 • zabawki 2,28 kg
 • książki0,00 kg
 • artykuły szkolne i papiernicze 3,74 kg
 • środki czystości i higieny osobistej 2,66 kg

  nie żywność RAZEM 116,45 kg

 • słodycze10,44 kg
 • żywność długoterminowa 220,51 kg
 • ziemiopłody174,98 kg

  żywność RAZEM 405,93 kg

       Łącznie zebraliśmy 522,38 kg darów, które przekazaliśmy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w dniu 11 grudnia 2018 r. Z darów przygotowano 30 paczek, które trafią do potrzebujących rodzin.

             Szefowa Sztabu Nr 121 Maria Kowalczyk

 • Lepszy przykład niż wykład…………….


        Lepszy przykład niż wykład……………. pod takim hasłem jako Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” uczestniczyliśmy w wizytach studyjnych organizowanych w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD”. W projekcie brały udział cztery stowarzyszenia; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie(Dolny Śląsk), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska (Wielkopolska) i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielone Bieszczady(Podkarpacie). Gościliśmy u siebie w Małochwieju Małym
  - 28.06.2018 r.20 osobową grupę działaczy LGD Zielone Bieszczady (powiat Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie);
  – 22.08.2018 r. 30 osobową grupę działaczy LGD Partnerstwo Kaczawskie (powiat Złotoryja, woj. dolnośląskie);
  - 14.09.2018 r. 50 osobową grupę działaczy LGD Krasnystaw PLUS (powiat krasnostawski, woj. lubelskie). Celem wizyt było dzielenie się dobrymi praktykami w prowadzeniu bieżącej pracy stowarzyszenia jak i w pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Czujemy się wyróżnieni wśród stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie LGD Krasnystaw PLUS, że mieliśmy okazję pokazać naszą pracę innym, gdyż jako organizacja pozarządowa mamy się czym pochwalić. Naszym gościom bardzo podobała się wszechstronna działalność naszego stowarzyszenia (o tym świadczą zapisy w kronice) poparta bogatą dokumentacją (zapisami kronikarskimi, filmami, zdjęciami, prezentacjami multimedialnym, podejmowanymi działaniami) i zrealizowanymi projektami na rzecz rozwoju naszej wsi. Były to trzy zadania publiczne finansowane z budżetu Gminy Krasnystaw na łączną kwotę7100 zł; dwa projekty z Programu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO i FIO 2 na kwotę 8764 zł. i jeden projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 18935,20 zł. Łącznie w okresie 4 lat działania Stowarzyszenie pozyskało kwotę 34 799,20zł. Dzięki projektom zorganizowaliśmy szereg ciekawych działań dla mieszkańców naszej wsi oraz wzmocniliśmy potencjał stowarzyszenia poprzez: zakup sprzętu audiowizualnego i sportowego- projektora multimedialnego, laptopa, telewizora, zestawu do tenisa stołowego, zorganizowali i wyposażyliśmy Izbę Regionalną oraz doposażyliśmy pomieszczenie kuchni poprzez zakup szafy do przechowywania naczyń i kuchni gazowej z elektrycznym piekarnikiem. Ponadto z projektu FIO2 zakupiliśmy ekran projekcyjny, zastawki sceniczne, antyramy do prezentacji zdjęć, 5 sztuk sztalug malarskich oraz aparat fotograficzny. Z dumą opowiadaliśmy gościom o naszych sukcesach podczas zorganizowanego słodkiego poczęstunku.
  Jako prezes Stowarzyszenia dziękuję Zarządowi i członkom Stowarzyszenia za wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej wsi i jej mieszkańców.

  Maria Kowalczyk

  wyróżnienie Fortitudo et sapientia ! Tu podaj tekst alternatywny

        W dniu 27 września 2018 r. w sali konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury odbyło się wręczenie dorocznych wyróżnień Fortitudo et sapientia przyznanych przez Fundację „Zacny Uczynek”. Honorowe wyróżnienie wraz z pamiątkową statuetką za działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej otrzymała Maria Kowalczyk z rąk Starosty Krasnostawskiego Pana Janusza Szpaka i Prezesa Fundacji „Zacny Uczynek” Pana Romana Żelaznego.

  Kolejny sukces naszego Stowarzyszenia ! Tu podaj tekst alternatywny

        W dniu 4 października 2018 r. Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” na wniosek Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS otrzymało wyróżnienie i pamiątkowy medal za całokształt działań na rzecz społeczności lokalnej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości przyznany przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Jesteśmy dumni, że jako Stowarzyszenie znaleźliśmy się wśród 8 wyróżnionych organizacji powiatu krasnostawskiego i 100 organizacji województwa lubelskiego. Wyróżnienie i pamiątkowy medal odebrała z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego prezes Maria Kowalczyk.

  Relacja z wycieczki po Ziemi Krasnostawskiej i nie tylko.


        Sobota 14 lipca 2018 r. nie zapowiadała się zbyt dobrze dla 25 turystów z Małochwieja Małego i okolic, którzy wybrali się na jednodniową wycieczkę po Ziemi Krasnostawskiej zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Rodzinne Gniazdo”. Mimo iż od rana padał deszcz to wszyscy uczestnicy stawili się na miejscu zbiórki aby o godz. 8.00 rozpocząć zaplanowaną imprezę turystyczno – krajoznawczą. Jednym z celów naszego stowarzyszenia jest poznanie własnego regionu, swojej małej ojczyzny-wsi, gminy i powiatu. Nadarzyła się ku temu dobra okazja, bowiem w tym roku przypada 100 lecie Odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział w wycieczce jest jedną z form uczczenia tego ważnego jubileuszu.
        Trasa wycieczki prowadziła uroczymi subregionami Wyżyny Lubelskiej – Działami Grabowieckimi, Pagórami Chełmskimi, Wyniosłością Giełczewską oraz Obniżeniem Dorohuckim od Małochwieja Małego poprzez Krasnystaw- Krupe – Krynicę— Rejowiec -Borowicę-Kanał Wieprz –Krzna -Dobryniów - Fajsławice –Gardzienice- Wygnanowice –Rybczewice – Częstoborowice – Białkę do Małochwieja Małego. O walorach przyrodniczo – kulturowych Ziemi Krasnostawskiej opowiadał nam z wielkim zaangażowaniem przez cały dzień nasz wycieczkowy przewodnik Pan Stanisław Rycyk. Na trasie wycieczki zjedliśmy obiad przygotowany przez kobiety ze Stowarzyszenia „Kraska” z Dobryniowa gmina Łopiennik Górny. Panie przygotowały dla nas pierogi z bobem i mięsem, które wpisane zostały na listę potraw tradycyjnych i regionalnych. Przyznajemy, że wszystkim nam bardzo smakowały.
        Wycieczka spełniła nasze oczekiwania. Okazało się, że wielu z naszych uczestników nigdy na tym szlaku nie było i wszystko było dla nich nowe i ciekawe. Poznaliśmy naszą Ziemię Krasnostawską z jej walorami przyrodniczymi i kulturowymi oraz ziemie sąsiednie –Świdnicką i Chełmską w niedalekiej przeszłości związane z naszym powiatem. Naprawdę warto.

  FOTKI z wycieczki

  Jak stowarzyszenie inspiruje i wspiera rozwój społeczny wsi!


       Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” znalazło się wśród organizacji pozarządowych powiatu krasnostawskiego aplikujących o wsparcie do projektu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania KRASNYSTAW PLUS z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Właśnie w roku 2018 na 100 lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości podpisaliśmy umowę na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” poprzez rozwój organizacji na obszarze LGD Krasnystaw Plus pod hasłem „Aktywność pobudza każdy rozwój”.

  Kwota dofinansowania 18935,20 zł.
        Pozyskane środki finansowe wykorzystaliśmy na realizację 3 głównych działań
  1. Wytwarzanie produktu lokalnego jest możliwe dzięki doposażeniu pomieszczenia kuchni w nową kuchnię gazową z elektrycznym piekarnikiem i szafę do przechowywania naczyń (koszt doposażenia -5076,00zł.)
  2.Utworzenie Izby Regionalnej – dokonaliśmy zakupu usługi renowacji starych mebli pozyskanych od mieszkańców do organizacji Izby Regionalnej Zgromadziliśmy w niej meble, sprzęty i elementy wystroju wnętrza izby wiejskiej naszych przodków z końca XIX i początku XX wieku. Mieszkańcy wsi przekazali nieodpłatnie eksponaty do izby a członkowie Stowarzyszenia pracowali nad jej urządzeniem. Izbę Regionalną w przyszłości zamierzamy udostępnić turystom odwiedzającym naszą wieś, gminę i powiat. (koszt 7000,00zł
  3. Utworzenie atrakcyjnej oferty zagospodarowania czasu wolnego –dzięki projektowi zakupiliśmy sprzęt ICT( telewizor, projektor multimedialny, laptop) i sprzęt sportowo-rekreacyjny w postaci zestawu do tenisa stołowego(stół do tenisa, zestaw piłeczek i rakietki).Łączny koszt doposażenia wynosi 7859,20 zł. Zakupione sprzęty umożliwią nam w sposób atrakcyjny zagospodarować czas wolny mieszkańców. Zamierzamy zorganizować „strefę kibica”, aby móc wspólnie oglądać imprezy sportowe i wydarzenia w kraju i zagranicą, organizować seanse filmowe, spotkania, wieczornice, zawody i.t.p.

  Tego wszystkiego dokonaliśmy dzięki otrzymanemu wsparciu LGD Krasnystaw PLUS, która troszczy się o organizacje pozarządowe naszego powiatu. Zaplanowany grant umożliwił nam zwiększenie własnego potencjału a przez to zwiększenie aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Nasze stowarzyszenie poprzez różnorodne działania inspiruje i wspiera rozwój społeczny wsi.

  Maria Kowalczyk - prezes


  Małochwiej Mały - nasza urocza wieś obchodziła swój setny Jubileusz. Tu podaj tekst alternatywny

         Dnia 13 sierpnia 2017 r. odbyło się podsumowanie projektu finansowanego z budżetu programu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 pn. Wsi spokojna, wsi wesoła-jubileusz 100 -lecia wsi Małochwiej Mały. Obchody jubileuszu stały się okazją do rozmów, rozważań i dyskusji mieszkańców dotyczących zmian jakie zaszły we wsi w sferze społeczno - kulturowej i gospodarczej w latach 1917 - 2017.
             
  Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"