Projekt LOWE
Projekt LOWE inspiracją i wsparciem rozwoju społecznego wsi Małochwiej Mały.
       W roku 2014 z inicjatywy mieszkańców powstało Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. Jego podstawowym celem jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności naszej wsi oraz jej rozwoju poprzez wykonywanie różnorodnych zadań. W latach 2014 – 2017 zrealizowaliśmy około 60 działań aktywizując do ich realizacji przede wszystkim mieszkańców wsi jak i mieszkańców gminy.

UWAGA HIT!!!!! Tu podaj tekst alternatywny

      Udostepniam Państwu online kronikę prowadzoną przez Koło Gospodyń Wiejskich pół wieku temu. Mam nadzieję,że zarówno młodzi jak i starsi mieszkańcy naszej wsi z "łezką w oku" prześledzą "jak to drzewiej bywało"

AB -Admin

   - odwiedzin
   - online
Urząd Gminy informuje
AKTUALNE 2019 rok

UWAGA WAŻNETu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny


Wykaz lekarzy weterynarii Tu podaj tekst alternatywny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła wykaz urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu Krasnystaw:


INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 • Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,w których utrzymywany jest drób.
 • WŚCIEKLIZNA

  śmiertelna choroba ludzi i zwierząt (ssaków) o ostrym przebiegu. Wywołana przez wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy. Do zakażenia dochodzi głównie w wyniku:

 • pogryzienia przez chore zwierzę,
 • przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe (np. jamy ustnej, nosa), do spojówki oka,


 • Wójt Gminy Krasnystaw
  ................
  <  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo" . Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany jest w ramach projektu grantowego pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych”, ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzwanych” mająca na celu poprawę włączenia i aktywności społecznej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Krasnystaw PLUS w terminie do 31 sierpnia 2021 r. na obszarze realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw PLUS” poprzez realizację zadania: „Szkoła Aktywności Społecznej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


        Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” zaprasza mieszkańców wsi Małochwiej Mały i Małochwiej Duży do udziału w projekcie edukacyjno – integracyjnym Szkoła Aktywności Społecznej Termin realizacji projektu: czerwiec 2021 r. – sierpień 2021 r. Projekt skierowany jest do mieszkańców wsi w wieku 50+, do 34 roku życia i bezrobotnych. W ramach projektu odbędzie się 129 godzin nieodpłatnych zajęć dla poszczególnych grup wiekowych, prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów o różnorodnej tematyce ;
 • kurs komputerowy dla 12 osób (dorośli)– prowadzący instruktor Centrum Szkoleń i Innowacji w Lublinie ;
 • warsztaty rękodzielnicze dla 10 osób; (dorośli) prowadząca P. Magdalena Staroń-instruktor Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej;
 • warsztaty malarskie dla 10 osób;(dorośli), prowadząca P. Teresa Stasiak, artysta plastyk, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, członek Stowarzyszenia PALETA z Krasnegostawu.
 • warsztaty taneczne dla 16 osób młodzieży szkolnej (klasy VI, VII i VIII szkoły podstawowej-8 dziewcząt i 8 chłopców); prowadząca P. Krystyna Kobylańska, instruktor tańca z Krasnegostawu;
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 23 osób; nauka chodzenia z kijkami, wycieczki piesze i rowerowe dla młodzieży i dorosłych; prowadząca P. Elżbieta Marczewska-Buk,instruktor sportu, rekreacji i turystyki, nauczycielka SP w Małochwieju Dużym;
 • wykłady w Wiejskiej Szkole Zdrowia o tematyce zdrowotnej dla 39 osób; prowadząca P. Bogumiła Prymaczuk mgr inż. Technologii żywności i żywienia człowieka;
 • Wyjazd Studyjny do Centrum Edukacji Zielarskiej „Tymiankowy Smak Fajsławic” w Boniewie na temat „Wykorzystanie ziół w żywieniu i odżywianiu” dla 20 osób, prowadząca Feliksa Gorzkowska - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice;
 • Impreza integracyjna – podsumowanie projektu dla 50 osób; prowadząca Maria Kowalczyk , prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”.
       
            Zapraszamy i zachęcamy mieszkańców do udziału w projekcie. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr 721 982 592. O terminach poszczególnych zajęć poinformujemy zainteresowane osoby.

  Zarząd Stowarzyszenia
 • Podsumowanie projektu „Nasze podchody do ochrony przyrody- działania ekologiczne mieszkańców wsi Małochwiej Mały”,
        Projekt„Nasze podchody do ochrony przyrody-działania ekologiczne mieszkańców Małochwieja Małego” zakończony!
        Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” zakończyło cykl działań ekologicznych projektu „Nasze podchody do ochrony przyrody-działania ekologiczne mieszkańców wsi Małochwiej Mały”, który był realizowany w terminie 08.05.2020 r. – 31.07.2020 r. a dofinansowany z programu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4.
        Efekty projektu to;
        -zagospodarowanie otoczenia Wiejskiego Domu Kultury w Małochwieju Małym poprzez budowę rabat, nasadzenia krzewów, poprawę odwodnienia budynku od strony frontalnej, budowa „zielonej strefy” rekreacji i wypoczynku poprzez zakup trzech ławek ogrodowych, stojaka na rowery, żagla przeciwsłonecznego, wodoodpornego, grilla oraz dwóch mikrofonów ze statywami do prowadzenia imprez zewnętrznych. Wszystkie te urządzenia będą służyły mieszkańcom wsi i znajdować się będą w siedzibie Stowarzyszenia, którą jest budynek WDK.
        -pokazanie piękna naszych posesji oraz urokliwych miejsc naszej okolicy. Ogłosiliśmy dwa konkursy dla naszych mieszkańców;
       
        1.Konkurs na najpiękniejszą posesję wsi Małochwiej Mały r.2020 pt.”Moja zielona posesja”. Do konkursu zgłoszono 8 posesji, ocenie poddano 7 posesji.
       
        I miejsce zdobyła posesja P. Agnieszki i Marcina Szarków;
       
        II miejsce zdobyła posesja P. Anety i Pawła Szymańskich;
       
        III miejsce zdobyły dwie posesje P. Zofii i Krzysztofa Wójcików oraz P. Barbary Sokół – Patyk.
       
        Wyróżnienia otrzymały posesje P. Elżbiety Sulkowskiej, Lidii i Ryszarda Kyców oraz Teresy i Edwarda Kyców.
        Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe i książki o tematyce ogrodniczej.


  2.Konkurs fotograficzny pt.”Wszystkich nas zachwyca piękna okolica” ogłoszono dla mieszkańców wsi i gminy Krasnystaw.
  Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież z Małochwieja Małego i Małochwieja Dużego w liczbie 6 osób. Zwycięzcy konkursu ;

  I miejsce zdobyła Amelia Kowalczyk z Małochwieja Małego za zdjęcie „Dolina Wojsławki wiosną”;

  II miejsce zdobyła Weronika Lubaś za zdjęcie „Zalew w Tuligłowach”;

  III miejsce zdobył Jan Berbeć z Małochwieja Małego za zdjęcie „Zalew w Tuligłowach wieczorem” .
        Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Natalia Berbeć z Małochwieja Małego, Wiktoria Marczewska z Małochwieja Dużego i Patrycja Łusiak z Małochwieja Dużego.
        Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe w postaci pięknych albumów.
       
       Wystawy pokonkursowe można oglądać do końca sierpnia 2020 r. w WDK w Małochwieju Małym w każdą środę w godz. od 10.30 do 15.00.
  - edukacja ekologiczna mieszkańców w trosce o czyste środowisko-polegała na;
  - uczuleniu mieszkańców na problemy zagrożeń występujące w środowisku (referat „Jak żyć ekologicznie na wsi” wygłosiła na prezes Stowarzyszenia i koordynator projektu P. Maria Kowalczyk);
  - opracowane zostały zasady postępowania z odpadami i sposoby segregacji odpadów poprzez wydanie ulotki pt „Nasze rady na odpady”. Ulotkę otrzymają wszyscy właściciele gospodarstw domowych wsi Małochwiej Mały;
  -ogłoszone zostały dwa konkursy pokazujące piękno naszej wsi i okolic oraz starania jej mieszkańców w trosce o czyste środowisko;
  - dzieci i młodzież pod kierunkiem P. Kornelii Gmiter –instruktora WDK przygotowały scenkę ekologiczną SĄD „Kto zaśmieca nasze otoczenie”, którą zaprezentowały podczas podsumowania projektu.
  Dzięki projektowi otoczenie WDK stało się estetyczne i zadbane a zakupione urządzenia stanowią namiastkę budowy „zielonej strefy” rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi.
  Projekt stanowi kolejną oddolną , ciekawą inicjatywę społeczną podjętą na rzecz rozwoju wsi Małochwiej Mały i jej mieszkańców.
  Dzięki projektowi nasza wieś pięknieje z dnia na dzień a życie w niej staje się przyjemne i przyjazne.
  Dziękujemy członkom grupy nieformalnej; P. Pawłowi Szymańskiemu, Piotrowi Miszczakowi i Wojciechowi Kowalczykowi za pomoc w realizacji projektu. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w realizację działań projektowych, członkom Stowarzyszenia, radzie sołeckiej, sołtysowi wsi, przewodniczącej KGW i mieszkańcom wsi.

  Dziękujemy instytucjom współpracującym; Gminie Krasnystaw, PTTK Krasnystaw, GCK z/s w Siennicy Nadolnej, Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie oraz zakładowi fotograficznemu a. studio Andrzej Staroń w Krasnymstawie za pomoc przy realizacji projektu.
  Dziękujemy Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej za docenienie naszych starań i przyznanie nam środków finansowych z Programu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 na realizację projektu oraz za udzielane wsparcie podczas realizacji projektu.

  Koordynator Projektu
  Maria Kowalczyk


  GALERIA PROJEKTU

  Uwaga mieszkańcy uczestniczący w konkursie "Moja zielona posesja"
        Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” informuje, że w dniu 1 3 lipca 2020 r.(poniedziałek) w godz. 10.00 do 12.00 odbędzie się ocena posesji zgłoszonych przez mieszkańców do konkursu „Moja zielona posesja”
        Oceny posesji dokona komisja konkursowa w składzie:
       1. P. Iwona Solan – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krasnystaw;
       2.P. Ewelina Nowak Bomba – instruktor ds. rozwoju obszarów wiejskich LODR w Końskowoli, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie;
       3.P.Magdalena Staroń – instruktor GCK w Krasnymstawie z /s w Siennicy Nadolnej;
       4.P.Andrzej Staroń – fotograf, Zakład Fotograficzny a. studio Krasnystaw.
       Uprzejmie prosimy mieszkańców o przygotowanie posesji do oceny, zgodnie z Regulaminem Konkursu.

  Koordynator projektu: Maria Kowalczyk

  Członkowie grupy nieformalnej, odpowiedzialni za projekt – Piotr Miszczak, Wojciech Kowalczyk i Paweł Szymański.

  Kolejny sukces naszego Stowarzyszenia!
        Z satysfakcją informujemy, że Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” złożyło wniosek i otrzymało dofinansowanie w konkursie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4”. Tytuł wniosku „Nasze podchody do ochrony przyrody – działania ekologiczne mieszkańców wsi Małochwiej Mały”. Realizatorem projektu jest trzyosobowa grupa nieformalna w składzie: Paweł Szymański, Piotr Miszczak i Wojciech Kowalczyk. Termin realizacji projektu: 01.05.2020 r.-31.07.2020 r. Kwota dofinansowania: 4000 zł.
        Działania projektu przewidują:


  1.  Wydanie ulotki promującej zasady postępowania z odpadami i sposoby segregacji odpadów;

  2.   Ogłoszenie konkursu z nagrodami dla właścicieli posesji na najpiękniejszą posesję pt.„Moja zielona posesja”

  3.  Czyn społeczny mieszkańców na rzecz wsi.

  4.  Zagospodarowanie otoczenia WDK poprzez nasadzenia krzewów, budowę rabat oraz zakup urządzeń małej architektury ogrodowej;

  5.  Ogłoszenie konkursu fotograficznego dla mieszkańców wsi na najciekawszy obiekt przyrodniczo- krajobrazowy pt.”Wszystkich nas zachwyca piękna okolica”;

  6.  Sobota z Rodziną-rodzinne potyczki ekologiczne pt. „Mamo, tato co ty na to”.Zapraszamy wszystkich mieszkańców; dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w działaniach projektowych.

  Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

  Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny

  REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

  załącznik do regulaminy konkursu fotograficznego

  REGULAMIN KONKURSU "Najpiękniejsza posesja wsi Małochwiej Mały"

  załącznik do regulaminy konkursu "Najpiękniejsza posesja wsi Małochwiej Mały"
  Szanowni Państwo!


  Dwanaście miesięcy przed nami,
  Niech będą najlepsze dla każdego z nas.
  Świąteczną radość niezmiennie nieście w sercu,
  przez cały rok, na trudny i lepszy czas.
  Ze słońcem nad głową i w duszy, miejcie zdrowie wyzwania brać
  Nie żałujcie niczego co z tyłu, łapcie wiatr w żagle aby odważnie do przodu gnać.
  Miejcie zawsze przyjaciół przy boku i 365 dni najlepszych szans.


  Tego Wam życzy w nowym 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo”
  Charytatywne Małochwieje!
        Już po raz piąty obie wsie Małochwiej (Małochwiej Duży i Małochwiej Mały) uczestniczyły w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Inicjatorem zbiórki jest Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. Sztaby Akcji powoływane przy Stowarzyszeniu angażują mieszkańców do zbierania darów na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci i rodzin z terenu Gminy Krasnystaw. Do Akcji każdego roku włączają się mieszkańcy obu wsi; społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Małochwieju Dużym, KGW obu wsi oraz członkowie Stowarzyszenia.
       W roku 2019 Sztab nr 116 Akcji zorganizował zbiórkę indywidualną darów w terminie od 20 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r. Punkty odbioru darów znajdowały się w SP w Małochwieju Dużym i Wiejskim Domu Kultury w Małochwieju Małym. Tam indywidualni mieszkańcy w wyznaczonych godzinach mogli przekazywać dary, otrzymując w zamian symboliczne słoneczko.
       Trzyosobowy Komitet Społeczny zgłosił zbiórkę do M S W i A w Warszawie jako publiczną, otrzymując pozwolenie na jej przeprowadzenie pod nr 2019/5521/KS. W niedzielę 1 grudnia 2019 r. odbyła się zbiórka publiczna. Samochód strażacki, specjalnie oznakowany w godzinach od 14.00 do 16.00 zbierał dary od mieszkańców obu wsi wystawione przy posesjach. Plon tegorocznej zbiórki to 519 kg zebranych darów, które w dniu 12 grudnia 2019 r. przekazaliśmy do GOPS w Krasnymstawie. Z zebranych darów wykonano 25 paczek dla rodzin potrzebujących z Gminy Krasnystaw. Jesteśmy dumni z ofiarności naszych mieszkańców, którzy potrafią dzielić się darami z najbardziej potrzebującymi. W roku obchodów 600- lecia wsi Małochwiej przypada mały jubileusz 5-lecia udziału mieszkańców w tej charytatywnej akcji. W okresie od 2015 do 2019 r. mieszkańcy Małochwieja zebrali łącznie 4819 kg darów, które trafiły do najbardziej potrzebujących dzieci i ich rodzin z Gminy Krasnystaw, w tym również z Małochwieja. Sztab nr 116 Akcji PDPZ serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za przekazane dary, a członkom organizacji społecznych działających na terenie naszych wsi oraz społeczności miejscowej szkoły za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu Akcji. Dziękujemy kierownictwu i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie za wieloletnią współpracę przy odbiorze i dystrybucji darów.

       
               Szefowa Sztabu nr 116 Akcji PDPZ Maria Kowalczyk

  Dwa projekty jeden cel Klikając na poniższy odnośnik, znajdziesz obszerny opis obchodów przygotowany przez Panią Prezes Marię Kowalczyk, natomiast klikając na obrazek otworzysz zdjęcie w pełnym wymiarze :)

  Tu podaj tekst alternatywny

  KLIKNIJ ABY POWIĘSZYĆ
  Tu podaj tekst alternatywny
  Tu podaj tekst alternatywny
  Tu podaj tekst alternatywny
  600 LAT MAŁOCHWIEJA
  Szanowni Państwo!
  Mieszkańcy Małochwieja Małego, Małochwieja Dużego, Przyjaciele!


        Wieś Małochwiej obchodzić będzie w dniu 11 sierpnia 2019 r. Jubileusz 600- lecia swego powstania. Pierwsze pisane źródła historyczne podają, że dnia 1 sierpnia 1419 r. biskup chełmski Jan zatwierdził nadania króla Władysława Jagiełły dla parafii krasnostawskiej a wśród wsi wymieniony był między innymi Małochwiej. Ten fakt, przyjmujemy jako oficjalną datę dla obchodów Jubileuszu.
       Na tę okoliczność Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo" pozyskało środki na realizację dwóch projektów, złożonych do LGD Krasnystaw Plus w konkursie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem obu projektów jest szeroka promocja dziedzictwa kulturowego wsi Małochwiej.
       Projekt "Dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej", dotyczy opracowania i wydania publikacji p.t."Dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej."Autorem publikacji jest Pan Andrzej Jasionowski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym a wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo".
       Publikacja przedstawia dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej oraz osiągnięcia wsi i jej mieszkańców na przestrzeni dziejów. Wydana zostanie z budżetu projektu w ilości 1000 egzemplarzy i otrzyma ją nieodpłatnie każda rodzina z obu wsi Małochwiej.
       Projekt "Małochwiejski Jarmark" dotyczy organizacji imprezy plenerowej promującej dziedzictwo kulturowe dawnych i obecnych mieszkańców wsi Małochwiej. Impreza odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2019 roku, na boisku wiejskim w Małochwieju Małym. W ramach imprezy odbędą się wystawy, koncerty, prezentacje i pokazy przedstawiające życie dawnej i obecnej wsi Małochwiej. Obchody Jubileuszu organizujemy we współpracy ze społecznością wsi Małochwiej Duży. Od 27 lutego 2019 r. trwają intensywne przygotowania. Powołaliśmy Honorowy Komitet Obchodów, założyliśmy konto bankowe, zapoznaliśmy się z programem przedsięwzięcia, ustaliliśmy priorytetowe działania, zwróciliśmy się do mieszkańców obu wsi Małochwiej o przekazanie materiałów na organizowane okolicznościowe wystawy, prezentacje, pokazy i warsztaty.
       Zapraszamy mieszkańców do wspólnej pracy przy organizacji tego ważnego wydarzenia. Bliższe informacje na www.rodzinnegniazdo.pl i pod tel.721 982 592.
       
       Przewodnicząca Honorowego Komitetu Obchodów Maria Kowalczyk             
  Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"