Projekt LOWE
Projekt LOWE inspiracją i wsparciem rozwoju społecznego wsi Małochwiej Mały.
       W roku 2014 z inicjatywy mieszkańców powstało Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. Jego podstawowym celem jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności naszej wsi oraz jej rozwoju poprzez wykonywanie różnorodnych zadań. W latach 2014 – 2017 zrealizowaliśmy około 60 działań aktywizując do ich realizacji przede wszystkim mieszkańców wsi jak i mieszkańców gminy.

UWAGA HIT!!!!! Tu podaj tekst alternatywny

      Udostepniam Państwu online kronikę prowadzoną przez Koło Gospodyń Wiejskich pół wieku temu. Mam nadzieję,że zarówno młodzi jak i starsi mieszkańcy naszej wsi z "łezką w oku" prześledzą "jak to drzewiej bywało"

AB -Admin

   - odwiedzin
   - online
Urząd Gminy informuje
AKTUALNE 2021 rok

Wójt Gminy Krasnystaw
................
Trwa realizacja ciekawego projektu w Małochwieju Małym!
     W okresie od 12 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. mieszkańcy Małochwieja Małego nie nudzą się , spędzając mile czas na zajęciach edukacyjno – integracyjnych w ramach projektu Szkoła Aktywności Społecznej. ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
     Operacja pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzwanych” mająca na celu poprawę włączenia i aktywności społecznej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Krasnystaw PLUS w terminie do 31 sierpnia 2021 r. na obszarze realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw PLUS” poprzez realizację zadania: „Szkoła Aktywności Społecznej" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
      Koszt projektu wynosi 16 328 zł. Projekt stanowi propozycję 8 działań, w których każdy z mieszkańców mógł wziąć udział doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć warsztatowych, kursu komputerowego, zajęć sportowo-rekreacyjnych na siłowni zewnętrznej i w terenie, wykładów w Szkole Zdrowia czy zajęciach zielarskich w Boniewie. Celem projektu jest aktywizowanie mieszkańców z grup defaworyzowanych ( bezrobotnych, do 34 roku życia i osób 50+) do pracy nad rozwojem własnych zainteresowań, zamiłowań i pasji oraz do wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności. Miejscem realizacji projektu jest Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym, jego bliskie otoczenie oraz trasy pieszych i rowerowych wędrówek po okolicy Małochwieja. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Pomysłodawcą projektu jest Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. Wiele z działań projektowych zostało już zakończonych. Należą do nich; kurs komputerowy, warsztaty plastyczne, warsztaty rękodzielnicze, wykłady w Szkole Zdrowia. W toku realizacji są warsztaty taneczne i zajęcia sportowo-rekreacyjne. W dniu 31 lipca 2021 r. 20 uczestników projektowych działań weźmie udział w Wyjeździe Studyjnym do Centrum Edukacji Zielarskiej w Boniewie (gmina Fajsławice). Przed nami impreza integracyjna pn. „Aktywni mieszkańcy siłą wsi”, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2021 r. (sobota) ,podczas której podsumujemy nasze działania sferze edukacji, kultury, sportu i rekreacji. Na wystawach pokażemy efekty naszej pracy warsztatowej; wytwory rękodzielnicze, prace plastyczne, wystawy fotograficzne, prezentacje taneczne i teatralne. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do zwiedzania naszych wystaw i prezentacji w Wiejskim Domu Kultury w Małochwieju Małym w dniach od 29 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w godzinach od 15.00 – 17.00 oraz odwiedzania naszej strony internetowej www.rodzinnegniazdo.pl Koordynator projektu: Maria Kowalczyk Zarząd Stowarzyszenia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo" . Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany jest w ramach projektu grantowego pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych”, ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie projektu „Nasze podchody do ochrony przyrody- działania ekologiczne mieszkańców wsi Małochwiej Mały”,
      Projekt„Nasze podchody do ochrony przyrody-działania ekologiczne mieszkańców Małochwieja Małego” zakończony!
      Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” zakończyło cykl działań ekologicznych projektu „Nasze podchody do ochrony przyrody-działania ekologiczne mieszkańców wsi Małochwiej Mały”, który był realizowany w terminie 08.05.2020 r. – 31.07.2020 r. a dofinansowany z programu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4.
      Efekty projektu to;
      -zagospodarowanie otoczenia Wiejskiego Domu Kultury w Małochwieju Małym poprzez budowę rabat, nasadzenia krzewów, poprawę odwodnienia budynku od strony frontalnej, budowa „zielonej strefy” rekreacji i wypoczynku poprzez zakup trzech ławek ogrodowych, stojaka na rowery, żagla przeciwsłonecznego, wodoodpornego, grilla oraz dwóch mikrofonów ze statywami do prowadzenia imprez zewnętrznych. Wszystkie te urządzenia będą służyły mieszkańcom wsi i znajdować się będą w siedzibie Stowarzyszenia, którą jest budynek WDK.
      -pokazanie piękna naszych posesji oraz urokliwych miejsc naszej okolicy. Ogłosiliśmy dwa konkursy dla naszych mieszkańców;
     
      1.Konkurs na najpiękniejszą posesję wsi Małochwiej Mały r.2020 pt.”Moja zielona posesja”. Do konkursu zgłoszono 8 posesji, ocenie poddano 7 posesji.
     
      I miejsce zdobyła posesja P. Agnieszki i Marcina Szarków;
     
      II miejsce zdobyła posesja P. Anety i Pawła Szymańskich;
     
      III miejsce zdobyły dwie posesje P. Zofii i Krzysztofa Wójcików oraz P. Barbary Sokół – Patyk.
     
      Wyróżnienia otrzymały posesje P. Elżbiety Sulkowskiej, Lidii i Ryszarda Kyców oraz Teresy i Edwarda Kyców.
      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe i książki o tematyce ogrodniczej.


2.Konkurs fotograficzny pt.”Wszystkich nas zachwyca piękna okolica” ogłoszono dla mieszkańców wsi i gminy Krasnystaw.
Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież z Małochwieja Małego i Małochwieja Dużego w liczbie 6 osób. Zwycięzcy konkursu ;

I miejsce zdobyła Amelia Kowalczyk z Małochwieja Małego za zdjęcie „Dolina Wojsławki wiosną”;

II miejsce zdobyła Weronika Lubaś za zdjęcie „Zalew w Tuligłowach”;

III miejsce zdobył Jan Berbeć z Małochwieja Małego za zdjęcie „Zalew w Tuligłowach wieczorem” .
      Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Natalia Berbeć z Małochwieja Małego, Wiktoria Marczewska z Małochwieja Dużego i Patrycja Łusiak z Małochwieja Dużego.
      Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe w postaci pięknych albumów.
     
     Wystawy pokonkursowe można oglądać do końca sierpnia 2020 r. w WDK w Małochwieju Małym w każdą środę w godz. od 10.30 do 15.00.
- edukacja ekologiczna mieszkańców w trosce o czyste środowisko-polegała na;
- uczuleniu mieszkańców na problemy zagrożeń występujące w środowisku (referat „Jak żyć ekologicznie na wsi” wygłosiła na prezes Stowarzyszenia i koordynator projektu P. Maria Kowalczyk);
- opracowane zostały zasady postępowania z odpadami i sposoby segregacji odpadów poprzez wydanie ulotki pt „Nasze rady na odpady”. Ulotkę otrzymają wszyscy właściciele gospodarstw domowych wsi Małochwiej Mały;
-ogłoszone zostały dwa konkursy pokazujące piękno naszej wsi i okolic oraz starania jej mieszkańców w trosce o czyste środowisko;
- dzieci i młodzież pod kierunkiem P. Kornelii Gmiter –instruktora WDK przygotowały scenkę ekologiczną SĄD „Kto zaśmieca nasze otoczenie”, którą zaprezentowały podczas podsumowania projektu.
Dzięki projektowi otoczenie WDK stało się estetyczne i zadbane a zakupione urządzenia stanowią namiastkę budowy „zielonej strefy” rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi.
Projekt stanowi kolejną oddolną , ciekawą inicjatywę społeczną podjętą na rzecz rozwoju wsi Małochwiej Mały i jej mieszkańców.
Dzięki projektowi nasza wieś pięknieje z dnia na dzień a życie w niej staje się przyjemne i przyjazne.
Dziękujemy członkom grupy nieformalnej; P. Pawłowi Szymańskiemu, Piotrowi Miszczakowi i Wojciechowi Kowalczykowi za pomoc w realizacji projektu. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w realizację działań projektowych, członkom Stowarzyszenia, radzie sołeckiej, sołtysowi wsi, przewodniczącej KGW i mieszkańcom wsi.

Dziękujemy instytucjom współpracującym; Gminie Krasnystaw, PTTK Krasnystaw, GCK z/s w Siennicy Nadolnej, Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie oraz zakładowi fotograficznemu a. studio Andrzej Staroń w Krasnymstawie za pomoc przy realizacji projektu.
Dziękujemy Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej za docenienie naszych starań i przyznanie nam środków finansowych z Programu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 na realizację projektu oraz za udzielane wsparcie podczas realizacji projektu.

Koordynator Projektu
Maria Kowalczyk


GALERIA PROJEKTUDwa projekty jeden cel Klikając na poniższy odnośnik, znajdziesz obszerny opis obchodów przygotowany przez Panią Prezes Marię Kowalczyk, natomiast klikając na obrazek otworzysz zdjęcie w pełnym wymiarze :)

Tu podaj tekst alternatywny           
Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"