Ustne przekazy wywodzą nazwę miejscowości od przezwiska kowali, mieszkających w niej jeszcze w czasach przedrozbiorowych. historia/jeden z nich był wysokiego wzrostu i nosił przezwisko Duży Chwiej. Brat jego był niskiego wzrostu i miał przydomek Mały Chwiej. Warsztaty ich były sławne na całą okolicę, w związku z czym miejscowości po pewnym czasie przyjęły nazwy: Małochwiej Duży i Małochwiej Mały i obowiązują do dziś (relacja ustna Pana Józefa Jaskółeckiego).
       Wprawdzie udokumentowana historia miejscowości rozpoczyna się po powstaniu styczniowym, kiedy to dekret uwłaszczeniowy pozwolił mieszkańcom na założenie własnych gospodarstw i powołanie pierwszych organizacji społecznych, jednak przekazy ustne sięgają początków XV wieku, kiedy to pojawiają się pierwsze wzmianki o naszej miejscowości. Otóż w dniu 1 sierpnia 1419 roku Jan biskup chełmski zatwierdził nadania Władysława Jagiełły dla kościoła parafialnego w Krasnymstawie. Wśród wsi, które miały należeć do parafii w Krasnymstawie wymieniono też Malochphyeow. Małochwiej należał do dóbr królewskich zarządzanych przez starostę krasnostawskiego. Opis wsi zostawiony przy okazji lustracji dóbr królewskich z 1564 roku jest następujący: _Kmieci na palemkach osiadłych jest w liczbie 14. Każdy z nich czynszu daje po 6 groszy_. Mieszkańcy wsi oddawali też po 1 kapłonie z łana ziemi rocznie i po 10 jaj. Puste nie zamieszkałe łany w tej wsi użytkowali wspólnie wszyscy mieszkańcy płacąc po 6 zł rocznie i oddając po 16 kapłonów z łana ziemi. We wsi mieszkało też 2 zagrodników. Lustracja dóbr królewskich z 1661 roku informuje o wsi Malochwicy. Była to jedna z większych osad w okolicy, ponieważ mieszkały tu 22 rodziny. Praca w folwarku trwała po 4 lub 3 dni w tygodniu. Raz w roku mieszkańcy tej wsi zobowiązani byli do oddania na rzecz starosty po 11 kapłonów i po 2 kopy jaj. We wsi była karczma oraz młyn. Przekazy ustne głoszą, że lokalizacji wsi dokonał sam król Jan III Sobieski, który w nagrodę za udział w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. nadał ziemie jej uczestnikom. W zmiennych kolejach losu mieszkańcy okazywali swą wierność królowi i Ojczyźnie, otrzymując nazwę Małochwiejni tzn. stali, niezmienni. W 1795 roku Małochwiej stał się wsią rządową kolejnych rządów zaborczych w Polsce (www.krasnystaw.ug.gov.pl) posiadane zdjęcia w kolejności historycznej
Pra-dożynkowo.......

Zapraszamy do obejrzenia filmów o historii naszej wsi
           
Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"