Nasza mała wieś może poszczycić się mieszkańcami, którzy poprzez swoje zdolności, ambicje i upór osiągnęli w życiu bardzo wiele. Poniżej prezentować będzimy cyklicznie ich sylwetki
ZYGMUNT SZOSTAK - wielka kariera " od boiska na dożynkach małochwiejski po wielkie sceny świata
pola

       Niestety nie mam zbyt wiele danych o tym wpaniałym tancerzu, który zrobił światową karierę tańcząc na scenach całego świata. Pan Zygmunt po zdobyciu edukacji baletowej w Polsce i Związku Radzieckim wyemigrował do Meksyku, gdzie przez długie lata występował w Balecie Narodowym w stolicy tego kraju. Większość z tych którym było dane znać go w czasie kiedy mieszkał lub przebywał w naszej wsi wspomina go jako żywiołowego, nieobliczalnego( w pozytywnym słowa tego znaczeniu) oraz wiecznie uśmiechniętgo człowieka. Pan Zygmunt od młodych lat przejawiał ponadprzeciętne zdolności taneczne. Został obdarowany przez Boga świetnymi warunkami fizycznymi, wyczuciem rytmu oraz tzw "iskrą" które to dary pozwoliły mu na zdobywanie światopwych scen baletowych.

      Bardzo proszę wszystkich którzy posiadają materiały dotyczące tego nieprzeciętnie zdolnego tancerza o przesyłanie je na mój adres byśmy mogli w sposób jak naszerszy pzekazać infromacje o Zygmuncie Szostaku"

Poniżej prezentuję list nadesłany przez Pana Zygmunta na skrzynkę Tomka Kamińskiego, ale z przeznaczeniem dla całej społeczności wsi Małochwiej Mały

Moi kochani, co za wspaniałą notką spotkałem się Serdecznie dziękuję Tym bardziej że właśnie dzisiaj musimy przekazać smutną bardzo wiadomość na temat trzęsienia ziemi które nawiedziła Stolicę Meksyku Dokładnie w rocznicę 32 strasznego trzęsienia ziemi w 1985 roku. Gdzie mieliśmy ponad 20 tyś ofiar Kochani do dzisiaj jestem czynnym duchowo i serdecznie częścią tej wspaniałej wioski... MALOCHWIEJA MAŁEGO Trudno wymazać z dna serca moje młode lata pełne entuzjazmu tych spotkań w Domu Kultury. Podziwiać starsze ( o niewiele) pokolenia dziewczyn y chłopaków. Brać przykład z nich, być jak najbliżej nich. Nie mówiąc o oczekiwaniu z entuzjazmem i marzeniem na dni odpustu, potem dozynek. To były nie przespane dni okresu sianokosow czy zniw oczekując jak spragniony człowiek na pustyni tego weekendu. Tych błogosławionych dozynek..... Z przyjemnością podzielę się z Wami moim Curriculum Vitae, od Szkoły Podstawowej w Malochwoeju Dużym, po dostaniu do Szkoły Baletowej w Poznaniu a następnie po wyjeździe do Państwowego Institito Sztuki Teatralnej w Moskwie Następnie po wyjeździe do Meksyku y rozpoczęcie kariery jako solista w Compañía Nacional de Danza. A nastepnie lo Miedzynarodowych konkursach baletowych w Osaka y Varna otrzymany awans jako Principal Danseur ( Pierwszy Tancerz ) Jednoczesnie rozpoczal que etap goscinnych wystepow jako Principal Guest ( Pierwszy tancerz goscinny ) w Delta Festival Ballet w Nowym Orleanie , Luisiana USA Przez te czas miałem przywilej pracować jako artysta że Światowej Sławy Artystami Baletu. Takim jak Alicja Alonso, Joseph Giacobbe, Maria Giacobbe, Jorge Cano, Richard Moonro I innymi Karierę zawodową zakończyłem w 1994 na scenie Narodowego Teatru Bellas Artes w Mexico City tańcząc główna rolę Albrechta w balecie Giselle , który jest dla mnie najwybitniejszym dziełem okresu romantycznego repertuaru baletu klasycznego. Być może dlatego i bez obrazy dla każdego mieszkańca mojej ukochanej wioski uważany jestem jako najgłębszym romantykiem.... Co jeszcze mogę podzielic sie szczególnie z tym najmłodszym pokoleniem naszej ukochanej wioski.... Być może tym że będąc zaangażowanym tancerzem baletu, iterpretujac rolę na scenach Meksyku, Monterrey, Guadalajara, Nowego Jorku, Nowego Orleanu, San Franciasco, El Paso, Houston, Osaka między innymi zawsze zostawiałem kawałek Malochwieja Malego ze szczególnym zaszczytem. Interpretujac Dzisiaj z duchowym spokojem mogę pozostawic moje ostanie Epitafium SYN MALOCHWIEJA. JESZCZE PRZED URODZENIEM..... Wpisz wiadomość...pola

       Maria Kowalczyk Liderką Powiatu Krasnostawskiego 2016 r.

      Urodziła się 14.09.1948 r. w Krasnymstawie, na stale mieszka we wsi Małochwiej Mały w gminie Krasnystaw.
      Syn Wojciech i dwie siostry Anna Szymańska i Zofia Wójcik wraz z rodzinami również mieszkają w Małochwieju Małym angażując się w działania społeczne. Wykształcenie wyższe mgr zdobyła na UMCS w Lublinie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek geografia. Ukończyła również Studia Podyplomowe na KUL z dziedziny Zarządzania Oświatą. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny zarządzania zespołami ludzkimi, uczestnicząc w szkoleniach, kursach, warsztatach, wyjazdach studyjnych. Jest aktywnym członkiem wielu organizacji społecznych, w tym: członek Rady Stowarzyszenia LGD Krasnystaw Plus, członek Zarządu Stowarzyszenia "Wspólnie dla Gminy Krasnystaw", członkini PTTK, Prezes dwóch Stowarzyszeń- Stowarzyszenia Przyjaciół Krasnostawskiej Jedynki oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego " Rodzinne Gniazdo", organizatorką turystyki krajowej i zagranicznej, inicjatorką i organizatorką życia społeczno- kulturalnego wsi, gminy i powiatu. Z zaangażowaniem i pasją pełni różne funkcje społeczne. Pozyskuje środki finansowe na rzecz rozwoju wsi z instytucji rządowych i pozarządowych. W roku 2015 i 2016 zrealizowane zostały dwa zadanie publiczne finansowane z budżetu gminy Krasnystaw pn "Rozwijamy talenty artystyczne naszych młodych mieszkańców" - zajęcia plastyczno - fotograficzne, rękodzielnicze i taneczne dla dzieci i młodzieży z Małochwieja Małego i Małochwieja Dużego" na kwotę 2500 zł. (2015 r.) oraz zadanie "W zdrowym ciele, zdrowy duch - aktywizacja sportowo - rekreacyjna mieszkańców Małochwieja Małego i Małochwieja Dużego" na kwotę 2000 zł. (2016 r.). W roku 2016 we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej zrealizowany został projekt "Jarmark Świętojański" finansowany z programu Lubelskie Lokalnie - Mikrodotacje FIO na kwotę 3800 zł. Stowarzyszenie aplikuje o środki finansowe do rządowego programu FIO w roku 2015 projekt "Na zdrowie" przeszedł ocenę formalną ale nie otrzymał wsparcia a w roku 2016 projekt "Pokoleniowe mosty aktywności" po ocenie formalnej oczekuje na ocenę merytoryczną. Również w roku 2016 Stowarzyszenie złożyło projekt grantowy do LGD Krasnystaw Plus na wsparcie potencjału Stowarzyszenia ze środków PROW 2014 - 2020"pn "Aktywność pobudza każdy rozwój" Znane działania i przedsięwzięcia inspirowane z jej inicjatywy to; Gminne Święto Chleba ( 2014 r.), Małochwiejskie Dożynki (2015, 2016), Festyny Rodzinne( 2015, 2016), imprezy dla kobiet "Kobieta zmienną jest - czas na zmiany" (2015 r.), "Być kobietą, być kobietą" ( 2016 r.), Biesiady Ziemniaczane ( 2014, 2015 r.), zabawy andrzejkowe ( 2014,2015), zabawy karnawałowe (2014,2015), spotkania opłatkowe mieszkańców (2015,2016), impreza ekomuzealna Przymiarki Wielkanocne. Jest organizatorem imprez turystycznych dla mieszkańców wsi i Gminy Krasnystaw. W latach 2014-2016 zorganizowała dla mieszkańców wsi 5 wycieczek jednodniowych po regionie lubelskim, dwie dwudniowe wycieczki dalsze, dwa rajdy rowerowe, dwa rajdy samochodowe i spływ kajakowy. W codziennej pracy społecznej współpracuje aktywnie z LGD Krasnystaw Plus, Gminą Krasnystaw, GCK w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, stowarzyszeniami z terenu gminy, OSP w Małochwieju Dużym, Zespołem Szkół nr 4 w Małochwieju Dużym, lokalnymi organizacjami społecznymi. Pasją P. Marii Kowalczyk są podróże dalekie i bliskie, haft krzyżykowy oraz działalność społeczna na rzecz wsi, gminy i powiatu. Podczas XVI Forum Gospodarczego zorganizowanego przez Stowarzyszenie LGD Krasnystaw Plus w dniu 20 grudnia 2016 roku uhonorowano pracę społeczną Pani Marii Kowalczyk przyznając Nagrodę Liderka Powiatu Krasnostawskiego 2016 roku. . Serdecznie gratulujemy!


Prof. dr hab BOGDAN SZOSTAK
pola

       Urodził się 27 maja 1953r. w Krasnymstawie.

      Dzieciństwo spędził w Małochwieju Małym. Jego rodzice to Stanisław i Bronisława( Wanda). Siostra i brat pana Profesora do chwili obecnej mieszkająw naszej wsi.

       Absolwent Wydz. Zootechniki AR w Sofii (1978); dr nauk rolniczych z zakresu zootechniki Inst. Naukowego Hodowli Trzody Chlewnej w Szumen, Bułgaria (1991); dr hab. tego Inst. (1996); prof. nadzw. AR w Inst. Nauk Rolniczych w Zamościu (od 1998).
Obiektem Jego badań są problemy związane z doskonaleniem, hybrydyzacją, ekonomiką i organizacją hodowli trzody chlewnej oraz oddziaływaniem ferm zwierzęcych na środowisko naturalne. Efektem działalności naukowej jest 125 publikacji, w tym 75 oryginalnych prac naukowych, 20 artykułów i komunikatów naukowych oraz 30 popularnonaukowych. Jest autorem i współautorem dwóch podręczników akademickich. Dużą część swoich dokonań naukowych spopularyzował w języku angielskim i bułgarskim na międzynarodowych konferencjach naukowych. Od wielu lat kontynuuje współpracę z Uniw. Trackim w Starej Zagorze oraz Inst. Rolniczym w Szumen.. Promotor 2 przewodów doktorskich oraz 35 prac magisterskich. Czł. Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Bułgarskiego Związku Pracowników Naukowych (Oddział - Szumen). Odznaczony resortową odznaką Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Zasłużony dla rolnictwa"

Tu podaj tekst alternatywny

           
Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"