Obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Małochwieju Małym.

       Do tradycji naszej wsi należą coroczne spotkania z historią, podczas których mieszkańcy poznają przeszłość Małej i Wielkiej Ojczyzny. W dniu 11 listopada 2017 r. w pięknie przystrojonej w kolory bieli i czerwieni sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Małochwieju Małym odbyła się wieczornica pn „Polskie drogi do wolności”, w której wzięło udział 50 mieszkańców wsi. Na program wieczornicy złożyły się; odśpiewanie hymnu państwowego , wystąpienie okolicznościowe dotyczące dnia niepodległości, które wygłosiła prezes Stowarzyszenia, fragmenty dziejów Polski od czasów niewoli, poprzez narodowe powstania, I wojnę światową do Odzyskania Niepodległości przedstawiły członkinie Stowarzyszenia. Podczas przedstawiania dziejów narodu przy każdej z 4 stacji pod nazwami; Niewola, Powstania, I Wojna Światowa i Wolność dzieci zapaliły znicze, symbole pamięci o bohaterach tamtych lat. W drugiej części wieczornicy bardziej radosnej, dzieci recytowały wiersze o tematyce patriotycznej i śpiewały pieśni patriotyczne. Wśród zebranych panował podniosły, uroczysty nastrój. Mieszkańcy wspólnie z dziećmi śpiewali pieśni patriotyczne. Uroczystość uświetniły zorganizowane dwie wystawy tematyczne. Na sali zorganizowano wystawę związaną z dziejami tamtych lat - zdjęcia, karty pocztowe, zebrane przedmioty z okresu I i II wojny światowej pochodziły ze zbiorów Pana Jarosława Dobosza i Pani Stefanii Berbeć. Ciekawostkę naszej lokalnej historii stanowi fakt, że nasz rodak Pan Antoni Wożakowski był uczestnikiem 3 wojen; I wojny światowej 1914 r. wojny polsko – bolszewickiej 1920 r. oraz II wojny światowej. Z wojskiem polskim przeszedł cały szlak bojowy od Sielec n/Oką aż po Berlin. W hallu WDK zorganizowano wystawę prac plastycznych dzieci przedstawiającą nasze symbole narodowe. Zebrani na uroczystości mieszkańcy a wśród nich nasz rodak Pan Zygmunt Szostak na stale mieszkający w Meksyku, zostali poczęstowani pysznym tortem wykonanym przez członkinię Stowarzyszenia P. Zofię Wójcik. Uroczystość zakończyła wizyta mieszkańców w izbie regionalnej, ukazującej nasze kulturowe dziedzictwo, budzącej poczucie naszej dumy i stanowiącej element naszego patriotyzmu. Wieczornicę przygotował Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym i Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. Dziękujemy członkom Stowarzyszenia i dzieciom z naszej wsi za pracę nad przygotowaniem wieczornicy a mieszkańcom wsi za czynny udział w obchodach Dnia Niepodległości.
Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"