Małochwiej Mały - aktywna wieś Gminy Krasnystaw

      Małochwiej Mały - mała wieś w Gminie Krasnystaw, położona w mezoregionie Wyżyny Lubelskiej zwanym Działami Grabowieckimi, w dolinie rzeki Wojsławki, nad Zalewem w Tuligłowach, w otulinie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, prostopadle do krajowej 17, oddalona 7 km na pd. - wsch. od Krasnegostawu.
Jest to wieś niezwykła:
rozwijająca się nieustannie, domy u nas powstają jak grzyby po deszczu, w latach 1993-2016 powstało u nas 30 nowych domów; aktualnie w 2016 r. 3 są w budowie. Stare domy dzisiaj wyglądają jak nowe. Posesje są zadbane i panuje w nich porządek. Cieszy nas fakt, że powracają do nas młodzi ludzie, nasi synowie i nasze córki i tutaj budują swoje gniazda rodzinne.
to wieś ludzi przedsiębiorczych;
 • 4 gospodarstwa rolno - hodowlane z kierunkiem na hodowlę bydła mlecznego prowadzone przez ludzi młodych;
 • 2 gospodarstwa ogrodnicze z tunelami pod folią;
 • 8 gospodarstw uprawiających owoce miękkie; truskawki, maliny, porzeczki;
 • 5 warsztatów usługowych; mechaniczne, metalowe, obróbka drewna, geodezyjne
  to wieś ludzi z pasją rozwijających swoje zainteresowania;
  hafciarstwo- hafty; krzyżykowy i richelieu, gobeliniarskie, malarskie, rzeźbiarskie, wiklina papierowa, kowalstwo artystyczne, pszczelarstwo, plecionkarstwo, kolekcjonerstwo starych zegarów;

  to wieś kultywująca dawne tradycje religijne, ludowe i sportowe;
 • religijne: bożonarodzeniowe - spotkania opłatkowe mieszkańców wsi, widowiska obrzędowe Jasełka i Herody, warsztaty i kiermasze ozdób bożonarodzeniowych; wielkanocne - warsztaty i kiermasze ozdób wielkanocnych, organizacja imprezy "Przymiarki wielkanocne czyli Wielkanoc z jajem"),
 • ludowe ; obrzędowe Dożynki Wiejskie organizowane od 1964 r.
 • sportowe - organizacja corocznego meczu "kawalerowie - żonaci" mająca swoją ponad 40 letnią tradycję.
  to wieś ludzi aktywnych społecznie- działają u nas; Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo", Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka. Prężnie działa Wiejski Dom Kultury organizując życie kulturalne wsi i prowadząc aktywną pracę z dziećmi obu wsi - Małochwieja Małego i Małochwieja Dużego.

        To wieś ludzi aktywnych społecznie- działają u nas; Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo", Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka. Prężnie działa Wiejski Dom Kultury organizując życie kulturalne wsi i prowadząc aktywną pracę z dziećmi obu wsi - Małochwieja Małego i Małochwieja Dużego.
         Życie społeczno - kulturalne wsi inicjuje Stowarzyszenie "Rodzinne Gniazdo" powstałe w czerwcu 2014 r. W ciągu dwóch lat działalności, Stowarzyszenie zorganizowało 40 przedsięwzięć angażujących wszystkie środowiska społeczno - zawodowe wsi. Zorganizowaliśmy 5 wycieczek krajoznawczo - turystycznych dla mieszkańców zapraszając do udziału w nich mieszkańców Małochwieja Dużego, Latyczowa, Niemienic oraz miasta Krasnystaw. Pozyskujemy środki finansowe na działalność statutową z instytucji rządowych i samorządowych. W roku 2015 zrealizowaliśmy zadanie publiczne gminy pn. "Rozwijamy talenty artystyczne naszych młodych mieszkańców- zajęcia plastyczne, fotograficzne, rękodzielnicze i taneczne dla dzieci i młodzieży z Małochwieja Małego i Małochwieja Dużego" na kwotę 2600 zł. Podczas zajęć 45 naszych mieszkańców rozwijało swoje talenty w różnych dziedzinach.
         W roku 2016 zrealizowaliśmy zadanie publiczne Gminy pn. "W zdrowym ciele, zdrowy duch - aktywizacja sportowo - rekreacyjna mieszkańców Małochwieja Małego i Małochwieja Dużego" na kwotę 2000 zł. Uczymy się aktywnego wypoczynku w połączeniu ze zwiedzaniem gminy, regionu i kraju. W ramach zadania zorganizowaliśmy 5 imprez turystyczno - rekreacyjnych dla mieszkańców wsi; jednodniowy wyjazd dzieci do Stajni ADRENALINA w Siennicy Nadolnej, wycieczkę w Góry Świętokrzyskie dla dorosłych, rajdy- samochodowy i rowerowy po Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym; samochodowy na trasie Małochwiej -Łukaszówka - Surhów-Kraśniczyn - Bończa - Rezerwat "Głęboka Dolina". Rowerowy na trasie Małochwiej Mały - Las Orłowski - Surhów-Małochwiej Duży, spływ kajakowy Wieprzem od Wirkowic do Tarnogóry. W imprezach turystyczno - rekreacyjnych wzięło udział 120 osób.
        W roku 2016 pozyskaliśmy środki w ramach programu "Lubelskie Lokalnie - Mikrodotacje FIO we współpracy z GCK w Siennicy Nadolnej na realizację projektu "Jarmark ŚwiJętojański", którego byliśmy współorganizatorami, na kwotę 3800 zł. Łącznie pozyskaliśmy kwotę 8400 zł. na rzecz rozwoju wsi i jej mieszkańców oraz na rzecz rozwoju gminy. Jesteśmy dumni z działalności charytatywnej. W roku 2015 jako jedyni z terenu Gminy Krasnystaw uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę angażując do akcji mieszkańców wsi Małochwiej Mały i Małochwiej Duży. Plon naszej zbiórki to 963,50 kg zebranych darów, które przekazaliśmy do GOPS i Domu Dziecka w Tuligłowach. W roku 2016 przystąpiliśmy ponownie do Akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" angażując w zbiórkę darów społeczność wsi Małochwiej Mały i Małochwiej Duży. Plon naszej zbiórki to 1275,4 kg zebranych darów na rzecz potrzebujących z Gminy Krasnystaw, które przekazaliśmy do GOPS w Krasnymstawie.
         Dzięki operatywności i pracowitości naszych członków udało nam się wypracować środki finansowe na zakup kompletu naczyń na 100 osób i sprzętów gospodarstwa domowego niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej. Ściśle współpracujemy z Gminą Krasnystaw, GCK w Siennicy Nadolnej i Wiejskim Domem Kultury w Małochwieju Małym, Krasnostawskim Domem Kultury, Zespołem Szkół nr 4 w Małochwieju Dużym i Lokalną Grupą Działania KRASNYSTAW PLUS przy organizacji różnorodnych przedsięwzięć. Jako Stowarzyszenie czynnie angażujemy się w działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, którego jesteśmy członkiem i Ekomuzeum "Kraszczady" prowadząc różnorodną działalność społeczno - kulturalną na terenie wsi, gminy i powiatu. Swoimi działaniami promujemy naszą wieś, gminę i powiat krasnostawski. Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, posiadamy konto bankowe, na którym gromadzimy środki finansowe niezbędne do dalszego działania. Dumni jesteśmy z naszych dokonań i dokonań naszych mieszkańców. Na wsi może być ciekawie. Wystarczy tylko chcieć się zaangażować.
        
         Maria Kowalczyk
 • Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"