HRAMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI Z
MAŁOCHWIEJA MAŁEGO I DUŻEGO
-TULIGLOWY-ŁANY-KOL. ZASTAWIE w 2019 roku

Miesiąc mieszane-plastik- ---szkło------BIO--- --papier--
Styczeń 418 18... 18
Luty 11 ...... ...
Marzec 115 15.... 15
Kwicień 55 ...... ...
Maj 1025 2510 25
Czerwiec 7, 2121 ...7 ...
Lipiec 5, 1919 195 19
Sierpień 2, 2323 ..., ...
Wrzesień 6,2020 206 20
Październik 44 ...4 ...
Listopad. 822 22... 22
Grudzień 66 ...... ...

           
Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"