Małochwiej Mały - nasza urocza wieś obchodziła swój setny Jubileusz
Tu podaj tekst alternatywny
       Dnia 13 sierpnia 2017 r. odbyło się podsumowanie projektu finansowanego z budżetu programu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 pn. Wsi spokojna, wsi wesoła-jubileusz 100 -lecia wsi Małochwiej Mały. Obchody jubileuszu stały się okazją do rozmów, rozważań i dyskusji mieszkańców dotyczących zmian jakie zaszły we wsi w sferze społeczno - kulturowej i gospodarczej w latach 1917 - 2017. Jesteśmy świadomi tego, że historia Małochwieja sięga XV wieku. Dla nas ważny jest rok 1917, kiedy to po raz pierwszy użyto nazwy Małochwiej Mały. Przygotowania do jubileuszu trwały 4 miesiące i dotyczyły realizacji celów i zadań projektu. Głównym celem projektu było zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne wsi poprzez aktywny udział w realizacji zadań projektowych. Same obchody jubileuszowe stanowiły jedną z ciekawych, oddolnych inicjatyw społecznych naszego Stowarzyszenia i wykazały wzrost liczby mieszkańców angażujących się w realizację podejmowanych inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju wsi i jej mieszkańców.
      W obchodach jubileuszowych wzięli liczny udział zaproszeni goście, mieszkańcy wsi i mieszkańcy sąsiednich miejscowości, w tym z Krasnegostawu. Wśród zaproszonych gości w obchodach uczestniczyli; P. Janusz Korczyński - Wójt Gminy Krasnystaw; P. Mirosław Berbeć -Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw; P. Tomasz Barczuk - Zastępca Wójta Gminy Krasnystaw, P. Edyta Gajowiak - Powroźnik-Sekretarz Gminy Krasnystaw, P. Marcin Wojewoda - Prezes Zarządu BS w Izbicy; P. Sławomir Kozioł - Zastępca Prezesa Zarządu BS w Krasnymstawie; P. dr Ryszard Maleszyk - autor monografii Gminy Krasnystaw, P. Lucjan Cimek - znawca problematyki historii ruchu ludowego w powiecie krasnostawskim, P. Andrzej Jasionowski autor monografii Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym a od września 2017 r. jej dyrektor oraz Anna Ścibor nauczycielka Szkoły Publicznej w Małochwieju Dużym. Do udziału w imprezie zaproszono byłe działaczki i przewodniczące Koła Gospodyń Wiejskich w Małochwieju Małym - P. Marię Kyc, P. Janinę Chwaszcz oraz P. Czesławę Smerdel.
      Obchody jubileuszu odbywały się w dwóch miejscach- w budynku Wiejskiego Domu Kultury oraz na boisku wiejskim i dotyczyły ukazania dorobku wsi i jej mieszkańców. Ludzie dopisali - pomimo chłodnej pogody widownia WDK i boisko wiejskie zapełniły się mieszkańcami i gośćmi z sąsiednich miejscowości. Z ofertą imprezy mieszkańcy Małochwieja Małego oraz sąsiednich miejscowości zapoznali się poprzez media społecznościowe- facebooka, strony internetowe- Stowarzyszenia, gminy i GCK, plakaty, zaproszenia oraz artykuły prasowe. Szacuje się ,że w obchodach Jubileuszowych wzięło udział około 450 osób. Działania projektowe dotyczyły; urządzenia wnętrza Izby Regionalnej przypominającej wyglądem izbę wiejską z dawnych lat-wykonania rekonstrukcji kuchni i wydzielenia pomieszczenia komory; wystawy osiągnięć wsi i jej mieszkańców -wystawa narzędzi gospodarskich oraz wystawa sprzętów gospodarstwa domowego, wystawy zawodów dawnych i zapomnianych, wystawa pasji i zainteresowań dawnych i obecnych mieszkańców; organizacji Sesji Sołeckiej a w niej -Wykład "Historia wsi Małochwiej Mały w latach 1917 -2017"; Referat "Zmiany społeczno - kulturowe i gospodarcze zachodzące we wsi Małochwiej Mały na przestrzeni stulecia", "Prezentacja multimedialna - Małochwiej Mały -aktywna wieś Gminy Krasnystaw"; Koncertu artystycznego "Naszej wsi na 100 letnie urodziny" w wykonaniu mieszkańców i zaproszonych zespołów oraz poczęstunku mieszkańców i zaproszonych gości przygotowanymi potrawami w ramach "Małochwiejskiej biesiady".
      W godz. od 15.00 - 17.00 na boisku wiejskim odbywał się festyn sportowo - rekreacyjny dla najmłodszych przygotowany przez Dywizjon LKS w Krasnymstawie oraz Fundację dr Clovna z Krasnegostawu. Wolontariusze fundacji malowali twarze dzieci, rozdawali rekwizyty i gadżety. Choć były problemy z "prądem" to dzieci były zadowolone.
      W godz. 15.00 do 16.30 Wiejski Dom Kultury tętnił życiem. Na frontowej ścianie korytarza wykonano olbrzymie drzewo, na którego liściach wypisano wszystkie rodziny zamieszkujące naszą wieś, symbolizujące "Rodzinne Gniazdo". Na tablicach wystawowych przedstawiono zawody dawne i zapomniane naszych mieszkańców oraz informacje o nich a także zawody współczesne w postaci 8 zakładów usługowych funkcjonujących obecnie i w przeszłości w naszej wsi. W sali świetlicy wystawiło swe prace artystyczne 10 rodzimych twórców z różnych dziedzin; rękodzieło użytkowe - Anna Kozorys i Zofia Wójcik; haft richelieu - Zofia Wójcik; haft krzyżykowy - Bożena Lipińska, Elżbieta Wożakowska i Maria Kowalczyk; malarstwo - Jadwiga Schultz; wiklina papierowa- Stefania Berbeć; plecionkarstwo - Henryk Kulczyński; kowalstwo artystyczne - Cezary Chwaszcz; rzeźba - Jerzy Zdziłowski. W sali widowiskowej WDK odbyła się Sesja Sołecka, na której zgromadziło się około 70 osób-byli zaproszeni goście, mieszkańcy wsi i sąsiednich miejscowości oraz 20 osobowa delegacja młodzieży z Ukrainy goszcząca na terenie gminy Krasnystaw. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali pięknego koncertu "Naszej wsi na 100 letnie urodziny" w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych pod kierownictwem P. Małgorzaty Lulek i P. Elżbiety Sadowskiej. W koncercie uczestniczyli: dzieci: recytacje i śpiew- Milenka Szymańska, Amelka Gleń, Ola Miszczak, Ola Kamińska i Weronika Lubaś; młodzież: śpiew - Kamila Gleń; dorośli : recytacja wiersza Marii Niemcowej z d. Kaniewskiej- Maria Kowalczyk. Po koncercie zebrani wysłuchali wykładu dr Ryszarda Maleszyka nt. Historia wsi Małochwiej Mały. Referat nt. Przemiany społeczno - kulturowe i gospodarcze we wsi Małochwiej Mały w latach 1917-2017 wygłosiła Joanna Lubaś -zastępca prezesa stowarzyszenia. Podczas referatu P. Andrzej Bąk przedstawił prezentację multimedialną ukazującą obrazy (zdjęcia) wsi dawnej i współczesnej. Sesję zakończył film autorstwa P. Andrzeja Bąka w kooperacji z braćmi Kamińskimi -Tomaszem i Sławomirem p.t. "Spacerkiem przez wieś" ukazujący piękno naszej wsi. Zebrani goście i mieszkańcy z zainteresowaniem wysłuchali przygotowanych wystąpień i prezentacji i filmu pokazujących naszą wieś na przestrzeni wieku i współcześnie. Jednym słowem jesteśmy dumni z dokonań naszych mieszkańców. Otrzymaliśmy w kuluarach liczne gratulacje i słowa podziękowań. Stowarzyszenie zakupiło jubileuszowy tort z napisem "Jubileusz 100 - lecia Małochwieja Małego.", którym poczęstowano wszystkich uczestników sesji.
      Po obradach Sesji i słodkim poczęstunku zaproszeni goście i mieszkańcy wsi przeszli na I piętro budynku gdzie zorganizowana została Izba Regionalna, którą tego dnia otwarto w sposób bardzo uroczysty. Przecięcia wstęgi dokonali -zastępca Wójta Gminy Krasnystaw P. Tomasz Barczuk, przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw P. Mirosław Berbeć, sekretarz Rady Gminy P. Edyta Gajowiak -Powroźnik oraz prezes Stowarzyszenia P. Maria Kowalczyk. Wszystkich uczestników przywitała staropolskim zwyczajem P. Bożena Lipińska częstując lampką trunku i chlebem ze smalcem. Zwiedzający byli bardzo mile zaskoczeni wyglądem Izby Regionalnej. Zgromadzone sprzęty i meble pochodzą od mieszkańców wsi i okolic i przypominają dawną wiejską izbę końca XIX i początku XX wieku.
       Z budynku WDK uczestnicy imprezy jubileuszowej przenieśli się na boisko wiejskie gdzie rozstawione zostały 2 duże namioty. Jeden stanowił bazę organizacyjno - gospodarczą a w drugim dużym przedzielonym na połowę siatką maskującą zlokalizowano dwie wystawy. W części południowej umieszczono napis "W dawnej izbie wiejskiej" i zgromadzono tu dawne sprzęty gospodarstwa domowego. Na środku Izby stał stół przykryty obrusem wyszytym przez nasze babcie, a na nim stał flakon z bukietem kwiatów. Na stołach dookoła izby wyeksponowane zostały dla zwiedzających: stare radia, telewizor, kołowrotek, kądziel, dzieża, niecki, balia, kijanka do prania, tara metalowa, maselnica, maglownica, płótno konopne, miski i talerze, młynki do kawy, garnki gliniane, beczki, butelki, słoje, pralka "Frania" itp. Zwiedzający mogli te sprzęty obejrzeć i porównać do czasów współczesnych, chętnych do oglądania staroci było wielu.
      W części północnej namiotu umieszczono napis "W zagrodzie chłopskiej"- zgromadzono tu dawne sprzęty i narzędzia gospodarcze. Przed namiotem stał wóz żelaźniak, pług konny, stary kultywator i leżały drewniane brony. Wewnątrz umieszczono dziesiątek zboża przygotowany do młocki cepami, na stołach wyeksponowano chłopskie obuwie słomiane oraz skórzane dawne Tyszowiaki, słomiane i drewniane beczki, narzędzia stolarskie, sprzęty do czesania lnu, cepy, pęta i.t.p. Wielu zwiedzających zastanawiało się nad nazwą i przeznaczeniem i porównywało do czasów współczesnych. Po zakończeniu zwiedzania odbył się pokaz młocki cepami, robienia powróseł oraz wiązania snopów. Zaprezentowano też dawną zabawę dziecięcą "Jazdę fajerką".
       Podczas zwiedzania przez cały czas trwał koncert zespołów artystycznych zarówno lokalnych jak i zespołów Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej. Wszyscy grali i śpiewali w koncercie "Naszej wsi na 100 - letnie urodziny "a zgromadzeni na widowni mieszkańcy podziwiali talenty i dorobek 35 artystów. Wystąpili gościnnie; Kapela Ludowa "Cukrowniacy"pod kierownictwem P.Ryszarda Króla, Zespół Śpiewaczy "Melodia" pod kierownictwem P. Zbigniewa Wolanina; Kapela Folkowa "Styrta" pod kierownictwem P. Krzysztofa Darmochwała; Zespół Wokalny "Klub Solisty" pod kierownictwem P. Zbigniewa Wolanina. Rodzimymi zespołami były; Zespół Taneczny "Koral" pod kierownictwem P. Krystyny Kobylańskiej oraz Zespół Męski "Absolwenci 61"z Małochwieja Małego pod kierownictwem P .Edwarda Kyca.
      Chłodny dzień ocieplały ciepłe dania, którymi częstowano zgromadzoną ludność za darmo. Dania przygotowały członkinie Stowarzyszenia oraz mieszkanki wsi. Można było zjeść pyszny gorący żurek, smaczny bigos, wspaniałą kiełbasę z grilla oraz trzy rodzaje ciepłych pierogów - ruskie, z soczewicą oraz z ziemniakami i boczkiem. W namiocie czekały ponadto pyszne ciasta domowego wypieku; pyszny chleb ze smalcem i ogórkiem, bułeczki nadziewane, pierogi pieczone z jabłkami, knysze, szarlotki, serniki ,przekładańce oraz wafle. Menu było wspaniałe i wszyscy mogli być poczęstowani. To była" Małochwiejska biesiada", w czasie której przygrywały zaproszone zespoły i która trwała do godz. 21.00.Od godz. 20.30 do 24.00 w nocy odbyła się zabawa "Pod gwiazdami", na której bawili się chętni mieszkańcy różnych pokoleń- dzieci, młodzież i dorośli.
      Nie byłoby imprezy gdyby nie fundusze projektowe z programu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 oraz fundusze od sponsorów.
      Dziękujemy za finansowe wsparcie imprezy instytucjom państwowym, spółdzielczym i prywatnym a wśród nich; P. Januszowi Korczyńskiemu - Wójtowi Gminy Krasnystaw; Bartłomiejowi Sulkowskiemu Właścicielowi Zakładu Usług Mechanicznych w Małochwieju Małym; Andrzejowi Jurkiewiczowi Właścicielowi Firmy Nierdzewni w Małochwieju Małym; Józefowi Hukowi i Leszkowi Szeniakowi Właścicielom firmy ZBEOL w Tuligłowach; Tadeuszowi Badachowi -Prezesowi Zarządu OSM w Krasnymstawie; Marcinowi Wojewodzie -Prezesowi Zarządu BS w Izbicy; Radosławowi Chmielewskiemu -Prezesowi Zarządu BS w Krasnymstawie.
      Dziękujemy naszym partnerom - Władzom i pracownikom Gminy Krasnystaw za pomoc w organizacji Jubileuszu; przewóz zespołów, wypożyczenie i pomoc w rozbiciu namiotu; P. Dorocie Rybczyńskiej- Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury za pomoc i wsparcie organizacyjne i merytoryczne przy organizacji imprezy jubileuszowej. P. dr Ryszardowi Maleszykowi za wykład nt. Historia wsi Małochwiej Mały w latach 1917 -2017. P. Mateuszowi Soroce etnografowi Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie za pomoc w organizacji Izby Regionalnej; P. Dariuszowi Berbeciowi za pomoc w organizacji Izby Regionalnej oraz przekazanie sprzętów;
      Dziękujemy mediom za patronat medialny- redakcji tygodnika Super Tydzień i Radiu Bon Ton oraz redakcji tygodnika Nowy Tydzień za umieszczanie informacji o naszej inicjatywie.
      Dziękujemy zespołom artystycznym, które swymi występami uświetnili 100 letni jubileusz naszej wsi .
      Dziękujemy darczyńcom sprzętów i ozdób do Izby Regionalnej oraz sprzętów i narzędzi gospodarskich na organizowaną wystawę -P. Janowi Kosteckiemu, P. Franciszkowi Kaniewskiemu, P. Marii Wożakowskiej, P. Marii i Henrykowi Książkom, P. Ryszardowi Kycowi, P. Jadwidze i Wiesławowi Nowickim, Elżbiecie i Zdzisławowi Paczosom, P. Bożenie Lipińskiej, P. Elżbiecie Wożakowskiej, P. Teofili Nizioł, P. Annie Kozorys, P. Jarosławowi, Gabrieli, Stanisławowi i Bożenie Doboszom, P. Czesławie Smerdelowej, P. Janowi Wiśniewskiemu, P. Mariuszowi Laskowskiemu, P. Marii Niedziela zd. Lubaś, P. Justynie i Piotrowi Jelonkom, P. Małgorzacie Lulek, Tomaszowi Kamińskiemu, Grzegorzowi i Stanisławowi Szostakom, Alicji Lewandowskiej i wielu, wielu innym osobom .
      Dziękujemy ekipie rozstawiającej i składającej sprzęty i urządzenia-Tomaszowi Kamińskiemu, Gabrielowi, Karolowi i Wiesławowi Nowickim, Michałowi i Pawłowi Szymańskim, Wojciechowi Kowalczykowi, Karolowi Kowalczykowi, Patrykowi Jarmoszowi, Kamilowi Wożakowskiemu, Łukaszowi Kopciowskiemu, Adamowi Dziegieciowi i Jackowi Kozorysowi.
      Przy organizacji imprezy jubileuszowej pracowało 31 wolontariuszy, członków Stowarzyszenia i mieszkańców wsi , którzy za swoją pracę nie otrzymali przysłowiowej złotówki a którym na sercu leży jedynie dobro naszej wsi i dobro jej mieszkańców. Serdecznie wszystkim dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"